Spelregels stempelkaart

 1. Er wordt gewerkt met een 10 lessen stempelkaart met een geldigheidsduur van 10 weken. geef op tijd door wanneer je niet deel kunt nemen aan jouw lesuur.
 2. Meld je per sms, app of e-mail af bij de trainer wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Zonder afmelding of tijdige afmelding vervalt je les en wordt deze afgetekend op jouw stempelkaartkaart.
 3. Afmelden: Neem daarbij de volgende tijden in acht: vóór 12:00 uur als je ‘s avonds komt en vóór 19:00 uur als je de volgende ochtend komt.
 4. Aanmelden: extra les en/of Inhalen van een les: Wil je graag een extra les bijwonen of inhalen? Je kun contact opnemen om te overleggen of er een yogaplek vrij is.
  Je kunt altijd van tevoren aangeven wanneer je graag een extra les wilt volgen of een les wilt inhalen. Je krijgt direct te horen of er een plek beschikbaar is. Indien er geen plek beschikbaar is word je op de reservelijst geplaatst. Je kunt via sms, app of email contact hierover opnemen. 
 5. Een afgemelde les mag je (in overleg met de trainer) inhalen binnen de geldigheidsduur van je leskaart.
 6. Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie.
 7. Het tijdelijk opschorten van de 10 rittenkaart is niet mogelijk. Indien er sprake is van langdurige uitval i.v.m. ernstige fysieke problemen kun je contact op nemen met de trainer. Het is aan de trainer om te bepalen of dit voor jouw persoonlijke situatie van toepassing is.
 8. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of redenen van die aard.
  Indien je gedurende 4 weken achter elkaar niet op de yogales verschijnt, zonder je af te melden vervalt jouw vaste plek in de les.
 9. De stempelkaart is niet overdraagbaar.
 10. Op feestdagen en tijdens enkele schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De trainer zal de vakanties tijdig melden. De geldigheidsduur van de kaart zal met hetzelfde aantal weken worden verlengd.
 11. Als je geen stempelkaart wilt of kunt aangaan dan kun je ook losse lessen volgen bij Mindfulness&Yoga Zuidlaren. Opgave voor desbetreffende les hiervoor is noodzakelijk i.v.m. volle groepen. De prijzen kun je vinden op de website.
 12. Indien je wel een stempelkaart wilt maar er niet voor wilt kiezen om op een vaste avond te komen dan is dit ook mogelijk. Je komt dan standaard op de reservelijst te staan en je bent afhankelijk van de beschikbare plekken op een avond en/ of ochtend. Aanmelding hiervoor vooraf is noodzakelijk i.v.m. mogelijke volle groepen.